Pasaport İşlemleri

Pasaport İşlemleri ; Pasaport defter ve harç bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (6) sayılı tarife ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

01.06.2010 tarihinden itibaren umuma mahsus, hususi ya da hizmet e-Pasaportu almak isteyen başvuru sahipleri; Pasaport defter bedellerini “pasaport defter bedeli” adı altında, Harç bedelleri ise “e-Pasaport harç bedeli” adı altında, Maliye Bakanlığı’na bağlı il/ilçenin defterdarlık/mal müdürlüklerine, veznelerine veya Maliye Bakanlığı ile sözleşmesi bulunan aşağıdaki bankalara yatırabilir.

Pasaport Randevusu Nasıl Alınır?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır.

Pasaport Başvurusu Nereye Yapılır?
Randevulu veya randevusuz olarak yurt içinde, hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, umuma mahsus pasaportlar için ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

Kaç Çeşit Pasaport Vardır?

 • Umuma Mahsus Pasaport (Bordo renkte)
 • Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil renkte)
 • Hizmet Damgalı Pasaport (Gri renkte)
 • Diplomatik Pasaport (Siyah renkte olup Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir)
 • Geçici Pasaport (Pembe renkte olup Dış Temsilciliklerce verilmektedir)
 • Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir) olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.

Umuma Mahsus Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
 • Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
 • Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,
 • Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; “Öğrenci Belgesi” (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)
 • Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)
 • Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

Hususi Damgalı Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
 • Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
 • Çalışan kamu görevlileri, ihracatçılar ve avukatlar için hususi damgalı pasaport talep formu,
 • “Emeklilik veya çekilme nedenleri ile görevinden ayrılanlar için bir defaya mahsus kadro durumunu gösterir elektronik veya ıslak imzalı resmi yazı (Bu belgeyi kişiler son görev yaptıkları kurumlarından almaları gerekmektedir.)
 • Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları için; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire
 • Başkanlığından alınan durumlarını gösterir resmi yazı,
 • Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,
 • Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için; “Öğrenci Belgesi” (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)
 • Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için “Sağlık Kurulu Raporu”
 • Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)
 • Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hususi damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)

Hizmet Damgalı Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
 • Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
 • Hizmet damgalı pasaport talep formu,
 • Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,
 • Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için; “Öğrenci Belgesi” (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hak sahibinin pasaport süresi dikkate alınarak hizmet damgalı pasaport verilir.)
 • Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için “Sağlık Kurulu Raporu”
 • Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,
 • Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)
 • Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hizmet damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)

Geçici Pasaport Nedir?
Türk vatandaşlarının ülkemize veya yerleşik olduğu ülkeye dönüşüne teminen dış temsilciliklerce bir defaya mahsus düzenlenen pasaporttur.

Bir Kişi En Fazla Kaç Pasaport Alabilir?

 • Bir kişi en fazla iki pasaport alabilmektedir.
 • Harçsız Umuma Mahsus Pasaport Kimlere Düzenlenmektedir?
 • Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış öğrencilere,
 • Yabancı memleketlere öğrenim için gideceklere,
 • Uçuş Ekibi Personeline,
 • Kültürel, ticari veya sosyal bir fayda için veya yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek isteyen ve Milli Eğitim Bakanlığının izni ile yurtdışına gidenlere,
 • Spor, gezi, kültürel, ticari ve sosyal bir menfaat için Rektörlük, Dekanlık, Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü izni ile yurtdışına gidenlere verilir.

Pasaport Defter ve Harç Bedeli Ne Kadardır?
* Belirtilen miktarlar 2020 yılı için geçerli olup, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca güncellenmektedir.

Süre Harç ** Defter Toplam
6 Ay 208,30 TL 160,00 TL  368,30 TL
1 Yıl 304,40 TL 160,00 TL  464,40 TL
2 Yıl 497,00 TL 160,00 TL  657,00 TL
3 Yıl 705,90 TL 160,00 TL  865,90 TL
4-10 Yıl 994,80 TL 160,00 TL 1154,80 TL

**Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

Pasaport Defter ve Harç Bedeli Nereye Ödenir?
Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.) Anlaşmalı Banka Listesi için tıklayınız…

Pasaport Başvurusundan Vazgeçilmesi Halinde Yatırılan Harç ve Defter Bedeli Geri Alınabilir mi?
Başvuru yapılmaması halinde ödenmiş olan pasaport harç ve defter bedelleri vergi dairesi müdürlüklerinden iade alınabilmektedir.

Pasaport Başvurusu İçin Kaç Yaşından İtibaren Biyometrik Fotoğraf Gereklidir?
Pasaport başvurularında her yaş grubu için biyometrik fotoğraf gerekmektedir.

Pasaportlarda Kullanılacak Fotoğraf Nasıl Olmalıdır?
“Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Makinede Okunabilir Seyahat Belgeleri Standartları (MRTD)” ve eklerine uygun olarak son altı ay içerisinde yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş, 50mmx60mm ebatlarında, gözler açık konumda alın, yüz, çenenin açık olduğu ve renkli cam ya da güneş gözlüğü kullanılmayan yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflar kabul edilmektedir. Fotokopi, bilgisayarda çoğaltılan veya biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmemektedir.

Biyometrik Veri ve İmza Kimlerden Alınır?
Yedi yaşını tamamlayan her başvuru sahibinin biyometrik verisi, oniki yaşını tamamlayanların biyometrik verisi ve imzası alınır.

Vekaletname İle Bir Başkası Adına Pasaport Başvurusu Yapılabilir mi?
Pasaport başvurusunda biyometrik veri alındığından şahsen başvuru yapılması gerekmektedir..

Muvafakat Nedir?
Ergin olmayan ve kısıtlıların pasaport başvurularında yasal temsilcilerinin vermiş oldukları izindir.
(Yasal temsilcilerin başvuruda hazır bulunmaları halinde başvuru merkezince muvafakatları alınmaktadır.)

Muvafakatname Nedir?
Ergin olmayan ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için, yasal temsilcileri tarafından noterler ve dış temsilciliklere düzenlettirilen belgedir.

Boşanma Durumlarında Anne ve Babanın Her İkisinin de Muvafakatı Gerekir mi?
Ergin olmayan çocukların velayeti mahkeme kararı ile kime verilmiş ise o kişinin muvafakatı yeterlidir.

Çocuklar İçin Her Pasaport Başvurusunda Yeni Muvafakatname Düzenlenmesine Gerek Var mı?
Her pasaport başvurusu için yeni muvafakatname düzenlenmesi gerekmektedir.

Dış Temsilciliklerce Düzenlenen Muvafakatname ve Öğrenci Belgesi Hangi Şartlarda Kabul Edilir?
Dış Temsilciliklerce onaylanan öğrenci belgeleri ile düzenlenen muvafakatname ve vekâletnameler, başvurunun alınacağı başvuru merkezinin resmi e-postasına ya da faksına ilgili Dış Temsilciliklerce gönderilmesi veya başvuru sahiplerince aslının ibraz edilmesi halinde kabul edilmektedir.

Öğrenci Belgesi Nereden Alınır?
Öğrenim görülen kurumlardan veya e-devlet kapısı üzerinden alınabilir. (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmemektedir.)

Yurtdışında Eğitim Gördükleri Kurumlarca Düzenlenen Öğrenci Belgeleri Hangi Şartlarda Kabul Edilir?
Yurtdışında öğrenim görülen kurumlardan alınan öğrenci belgelerinin; apostil edilmiş veya dış temsilcilikçe onaylanmış aslının, yeminli tercüman tarafından yapılan noter onaylı Türkçe tercümesi kabul edilir.

Öğrenimini Donduran Kişiler Öğrencilik Haklarından Faydalanarak Pasaport Alabilirler mi?
Öğrenimini donduran kişiler, pasaport başvurularında öğrencilere tanınan haklardan faydalanamazlar.

Hususi/Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu Nereden Temin Edilir?
https://randevu.nvi.gov.tr adresi üzerinden temin edilir.

Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu Ne Kadar Süre Geçerlidir?
Hususi ve hizmet damgalı pasaport talep formu düzenlendiği tarihten itibaren altmış (60) gün süre ile geçerlidir.

Hususi Damgalı Pasaportlar Ne Kadar Süreli Verilir?
Hususi damgalı pasaportlar; 6 aydan az olmamak üzere kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde en fazla 5 yıl süre ile düzenlenir.

İhracatçılar Hangi Şartlarda Hususi Damgalı Pasaport Alabilirler?
2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Karar’da belirtilen şartları taşımak suretiyle Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince onaylanmış talep formu ile başvuru yapanlara Karar’da belirtilen süreler dahilinde düzenlenmektedir. Bu karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmemektedir.

25 Yaşından Büyük Engelli Çocuklar Ebeveynlerinin Hakkından Hususi Ve Hizmet Damgalı Pasaport Alabilirler Mi?
Evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklar yaş şartı aranmaksızın ebeveynlerinin haklarından dolayı hususi veya hizmet damgalı pasaport alabilirler.

Hizmet Damgalı Pasaport İçin Kaç Gün Önceden Başvuru Yapılması Gerekir?
​Görevlendirme yapılan ülke tarafından vize uygulanmıyor ise görevin başlama tarihinden 20 gün önce, vize uygulanıyor ise görevin başlama tarihinden 60 gün önce başvuru alınmaktadır.

Görev Dönüşü Hizmet Damgalı Pasaport Nereye Teslim Edilmelidir?
Bağlı bulunulan kuruma iade edilmesi gerekmektedir.

Süresi Devam Eden Hizmet Damgalı Pasaport İle Başka Bir Göreve Gidileceği Zaman Ne Yapılması Gerekir?
Görevlendirmeyi yapan kurum tarafından düzenlenen talep formu ve mevcut hizmet damgalı pasaportla birlikte tekrar başvuru yapılması gerekmektedir.

Hizmet Damgalı Pasaportlar Ne Kadar Süreli Verilir?
Hizmet damgalı pasaportlar; gidilecek ülkenin vize rejimi de dikkate alınarak, 6 aydan az olmamak üzere görevlendirme süresince, kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde en fazla 5 yıl süre ile düzenlenir.

Mevcut Umuma Mahsus Pasaporttaki Süreler Talep Edilen Yeni Pasaporta Aktarılabilir mi?
Geçerliliği devam eden umuma mahsus pasaportun yenilenmesi halinde; kalan süre düzenlenecek olan yeni umuma mahsus pasaporta aktarılmaktadır.

Pasaportun Süresi Uzatılabilir mi?
Pasaportlarda süre uzatımı yapılmamakta olup, her başvuruda yeni pasaport düzenlenmektedir.

Pasaportlar Başvuru Yapıldıktan Kaç Gün Sonra Teslim Edilir?
Pasaport başvurusu yaptıktan sonra 2 iş günü içerisinde kişiselleştirilen pasaportlar en fazla; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir.

Pasaport Başvuru ve Teslim Süreci Nereden Takip Edilir?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün https://randevu.nvi.gov.tr adresi, e-Devlet uygulaması veya ALO 199 (Çağrı Merkezi) üzerinden takip edilebilir.

Pasaportlar Kimlere Teslim Edilir?
​Ergin kişilerin pasaportları kendisine ya da kendisi dışında başvuru esnasında belirlediği kişiye teslim edilir. Ergin olmayan ve kısıtlıların pasaportları ise; veli, vasi, kayyum ya da bunların başvuru esnasında belirlediği kişiye teslim edilir.

Adrese Teslim Edilemeyen Pasaportlar Nereden Alınabilir?
Adrese teslim edilemeyen pasaportlar 10 gün PTT şubesinde bekletilmekte olup, bu süre içerisinde de teslim alınmaması halinde, müracaat esnasında belirtilen başvuru merkezine teslim edilmektedir.

Pasaportun Kaybedilmesi Halinde Yapılması Gereken İşlem Nedir?
Yurtiçinde İl veya İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurtdışında ise dış temsilciliklere bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Kayıp Olarak Bildirilen Pasaport Bulunduğunda Ne Yapılması Gerekir?
Yurtiçinde İl veya İlçe Nüfus Müdürlüklerine yurtdışında ise Dış Temsilciliklere başvuru yaparak gerekli güncelleme işlemi yapılması gerekmektedir.

Pasaport Alındıktan Sonra Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olması Halinde Pasaportun Yenilenmesi Gerekir mi?
Pasaport alındıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olması durumunda, pasaportun yenilenmesi gerekmektedir.

Bulunan Pasaportlar İçin Ne Yapılması Gerekir?
Yurtiçinde İl veya İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurtdışında ise dış temsilciliklere teslim edilmesi gerekmektedir.

Pasaport Başvurusunda Eski Pasaporttaki Vize/Oturum İzni Bulunan Sayfalar İptal Edilir mi?
Başvuruda ibraz edilen eski pasaportlar, vize veya oturum izni bulunan sayfaları iptal edilmeden hamiline teslim edilir.

Çocuklar Anne ya da Babanın Pasaportuna Kaydedilebilir mi?
Pasaportlarda refakat hanesi bulunmamakta olup, her kişi için ayrı pasaport düzenlenmektedir.

Yunanistan Doğumlu Kişilerin, Doğum Yerlerinin Yunanca İsimleri De Pasaporta Yazılabilir mi?
Pasaport başvurusunda bulunan Yunanistan doğumlu olan kişilerin bildirmeleri halinde doğum yeri alanına, Türkçe isimlerinin yanında Yunanca karşılıkları da yazılmaktadır.

Anne ve Babanın Başvuruya Gelemediği Durumlarda Çocukların Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır?
Çocukların ergin bir kişinin refakatinde başvuru yapması gerekmektedir. Çocuklara pasaport düzenlenmesine dair yasal temsilcilerin muvafakatnamesi ile başvuruya gelecek kişinin çocukların pasaport başvurusuna ilişkin iş ve işlemleri yürütebilmesi için anne veya babadan herhangi biri tarafından verilmiş vekaletname ibraz etmesi gerekmektedir.

Devam Eden Boşanma Davası Sürecinde Çocukların Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır?
Mahkemece velayete dair ara karar verilmiş ise; geçici velayetin verildiği ebeveyn tarafından başvuru yapılır. Mahkemece velayete ilişkin ara karar verilmemiş ise; ebeveynlerin birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ebeveynlerden Herhangi Birisinin Cezaevinde Tutuklu Bulunması Halinde Çocukların Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır?
Tutuklu bulunan ebeveyn tarafından çocuğa pasaport düzenlenmesi için; cezaevi müdürlüğünce düzenlenip savcılık tarafından onaylanan veya noterlerce düzenlenen muvafakatnamenin başvuruya gelen ebeveyn tarafından ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ebeveynlerden Herhangi Birisinin Hükümlü Olması Halinde Çocukların Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır?
Hükümlülerin kısıtlı kişiler olması nedeniyle diğer ebeveyn tarafından çocuğun pasaport başvurusu yapılır. Hükümlü olan ebeveynin durumunu belirtir cezaevi savcılığından yazı getirilmesi gerekmektedir.

VERGİNİZİ ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR

(01.01.2020)

VERGİ TAHSİL YETKİSİ VERİLEN BANKALAR

BANKA ŞUBESİ
NAKİT/  HESAP

www.gib.gov.tr
Sanal POS üzerinden

BANKA KARTI (DEBİT) (*)

KREDİ KARTI (*)

HESAPTAN (*)

1

AKBANK T.A.Ş.

X

2

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

X

3

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

X

4

ALTERNATİFBANK A.Ş.

X

5

DENİZBANK A.Ş.

X

6

QNB FİNANSBANK A.Ş.

X

7

HSBC BANK A.Ş.

X

8

ING BANK A.Ş.

X

9

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

X

10

ODEA BANK A.Ş.

X

11

ŞEKERBANK T.A.Ş.

X

12

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

X

X

X

13

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

X

14

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

X

15

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

X

16

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

X

X

X

17

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

X

18

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

X

X

X

X

19

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

X

20

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

X

21

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

X

22

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.  (PTT)

X

23

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.

X